piątek, 20 czerwca 2008

Społeczeństwo informacyjne - Książka wydana 4 lutego 2008

Autor: Praca zbiorowa
Język książki: polski
Oprawa: Miękka Data wydania: 2008-02-04
Opis książki: Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwem informacyjnym zajmują się przedstawiciele wielu dziedzin nauki i praktyki: filozofowie, socjologowie, ekonomiści, lekarze, inżynierowie i politycy. Szczególną rolę w powstającej formacji społeczno-ekonomicznej odgrywają informatycy rozumiejący znaczenie i potrzebę szerokiego wykorzystania komputerów we wszystkich dziedzinach życia. Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych wymaga zaś zadbania o bezpieczeństwo systemów komputerowych oraz przetwarzanych w nich danych.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tą tematyką, autorzy poruszają w książce zagadnienia dotyczące rozwoju nowych technologii komputerowych i teleinformatycznych oraz opisują ich zastosowania w elektronicznej administracji, gospodarce i edukacji.
Publikacja jest adresowana do studentów zarządzania i ekonomii oraz do osób chcących dowiedzieć się więcej na tematy związane z nową formacją społeczno-ekonomiczną. Może być zarówno podręcznikiem, jak i poradnikiem dla kadry menedżerskiej zainteresowanej nowymi technologiami informacyjnymi i ich bezpieczeństwem.
Autorami książki są pracownicy Katedry Informatyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zajmujący się od wielu lat zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego, organizacji wirtualnych, gospodarki elektronicznej, technik komputerowych oraz bezpieczeństwa w sieci.

Debata pt. "Nowe technologie a Euro 2012" w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2008 r

Polskie Towarzystwo Informatyczne i Centrum Komunikacji Medialnej, organizuje debatę,w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2008 r., pt.: Nowe technologie, a Euro 2012
Debata odbędzie się :25 czerwca 2008r. (środa) w godzinach 13.00-15.30 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w Sali 169, przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie.Zostaną na nim poruszone następujące problemy:- wykorzystanie nowych technologii dla bezpieczeństwa sportowych imprez masowych,- nowe technologie a usługi dla uczestników imprez sportowych.

Wprowadzenie:

1. Przedstawiciel MSWiA
2. Przedstawiciel Urzędu Miasta Warszawy
3. Przedstawiciel PL 2012

Prelegenci:

1. Piotr Kostrzewski - Dyrektor ds. Euro 2012, Telekomunikacja Polska SA,
2. Jacek Głowacki - Dyrektor, Exatel SA,
3. Przedstawiciel Polkomtel SA,
4. Przedstawiciel UPC Polska,
5. Marek Trzadel - Dyrektor Rozwoju Produktów, Netia SA,
6. Przedstawiciel GTS Energis,
7. Marian Ostasz - Dyrektor Projektu SITKol, Telekomunikacja Kolejowa (Zintegrowany System Planowania Podróży),
8. Przedstawiciel Alcatel - Lucent,
9. Przedstawiciel Microsoft,
10. Paweł Bondar - IBM Polska,
11. Przedstawiciel Hewlett - Packard,
12. Janusz Szymański - Dyrektor ds. Sprzedaży na Polskę i Europę Wschodnią Ciena Ltd.,
13. Piotr Fuglewicz - Członek Honorowy PTI, TIP, Wielojęzyczne semantyczne wyszukiwanie informacji

Partnerzy merytoryczni debaty: IBM, Hewlett - Packard, Telekomunikacja Kolejowa, UPC Polska,GTS Energis, Alcatel - Lucent, TP SA, Microsoft, Polkomtel SA, P.D. Security I, Ciena Ltd., Exatel SA, Netia SA.Moderator: Marek Hołyński - Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego15.15 - 15.30 PODSUMOWANIE ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE15.30 Kawa i herbataW debacie można wziąć udział Warunkiem udziału w debacie jest przesłanie niniejszego zgłoszenia do 24 czerwca br. Udział w debacie jest bezpłatny.

Imię i nazwisko...............................................................................................................................................Firma/organizacja:.........................................................................................................................................Adres/telefon:.................................................................................................................................................Zgłoszenie proszę przesyłać do Media Trend Sp. z o.o. pod numer faksu (22) 622-24-15..........................................(podpis)